วิธีการลงทะเบียนระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับหน่วยกำกับหรือหน่วยงานราชการ

 

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ สำหรับขอเข้าใช้ระบบผ่าน Application และ Web Browser

 

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ สำหรับขอเชื่อมต่อระบบผ่าน Web Service

 

แนวทางการอนุมัติผู้สมัครใช้งานระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน และรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)

 

คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน

 

คู่มือการใช้งาน สำหรับหน่วยกำกับ/หน่วยงานราชการ

 

เข้าสู่ระบบ

 

หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูล

 

หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูล (Word)

 

หนังสือแสดงเจตนายินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเชื่อมต่อระบบสำหรับผู้ให้บริการตัวกลาง


จำนวนผู้เข้าชม 1,912