ข่าวประชาสัมพันธ์

การปรับปรุงประสิทธิภาพของบริหารจัดการระบบ APS ผ่าน Web Service แบบเชื่อมต่อโดยตรง

10/08/2566    Create by กองกำกับและตรวจสอบ

สำนักงาน ปปง. ขอแจ้งผู้มีหน้าที่รายงาน  ผู้มีหน้าที่รายงานที่ได้รับอนุมัติเชื่อมต่อระบบ APS: (ตั้งแต่ ปี 2563 - กรกฎาคม 2566)        1. จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อ จาก Fix Public IP Address เป็น Certificate Based Authentication (CA)โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศท.) ได้ส่ง CA ไปยังผู้ดำเนินการเชื่อมต่อ แล้ว เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อในรูปแบบ CA จึงสามารถนำ CA ไปดำเนินการทดสอบได้ทันที ***เมื่อทดสอบการใช้งานแล้ว และพร้อมปรับรูปแบบ เป็น CA ให้ทำหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนรูปแบบเป็น CA แทนรูปแบบ IP  ตามแบบฟอร์มที่กำหนด Link ด้านล่าง ***        2. จะยกเลิกการส่งข้อมูลในรูปแบบ JavaScript Object Notation หรือ JSON ไฟล์ เป็นแบบไฟล์ประเภท  CSV 18 ไฟล์ โดยผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องปรับปรุงระบบให้เป็น CSV 18 ไฟล์        ตามข้อ 1 และ 2 ให้ดำเนินการภายใน 31 มกราคม 2567 ผู้มีหน้าที่รายงานที่มีความประสงค์จะอนุมัติเชื่อมต่อระบบ APS:       - การขออนุมัติเชื่อมระบบ APS ผ่าน Web Service แบบเชื่อมต่อโดยตรงไม่ต้องระบุ Public IP Address       - ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องพัฒนาระบบสืบค้น/ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อรองรับรูปแบบ CSV 18 ไฟล์ ศึกษารายละเอียดตามเอกสารคู่มือการเชื่อมต่อระบบ APS (APS Specification) Link ด้านล่าง ทั้งนี้ การเชื่อมต่อระบบ APS บริษัทจะได้รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด/บุคคลเสี่ยงทั้งหมดไปดำเินนการเอง ไม่ใช่ การตรวจสอบผ่านระบบ ของ สำนักงาน ปปง. รายละเอียดและแบบฟอร์มการขออนุมัติเชื่อมต่อและขอเปลี่ยนแปลง 

รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ FATF มิถุนายน 2023

02/12/2565    Create by กองกำกับและตรวจสอบ

  รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2566)  รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2566)   รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2565) Jurisdictions under Increased Monitoring - October 2022                           รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2565) คลิกที่นี่         รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ มีนาคม 2565)  คลิกที่นี่         รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2564) คลิกที่นี่     TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian     TRANSLATE with COPY THE URL BELOW <!--a id="TwitterLink" title="Share on Twitter"> Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 5039
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th