ข่าวประชาสัมพันธ์

FBI พบการหลอกลวงฉ้อโกงผ่านอีเมล์โดยอ้างสถานการณ์ COVID-19

10/04/2563    Create by pattira yoardkamlue

FBI พบการหลอกลวงฉ้อโกงผ่านอีเมล์โดยอ้างสถานการณ์ COVID-19 รวมทั้งการอ้างโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและการช่วยเหลือของภาครัฐในการต่อสู้กับ COVID-19 อาทิ การส่งอีเมล์หลอกลวงไปยังบริษัทต่างๆ แจ้งขอเปลี่ยนกำหนดการชำระเงินและหมายเลขบัญชี เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้มีผู้หลงเชื่อโอนเงินไปยังบัญชีคนร้ายจำนวนมาก และพบการหลอกขายสินค้าที่ใช้ในการป้องกัน COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  https://www.bankinfosecurity.com/fbi-covid-19-themed-business-email-compromise-scams-surge-a-14076?rf=2020-04-08_ENEWS_SUB_BIS__Slot1_ART14076&mkt_tok=eyJpIjoiWVRnek1UQTNOVGxoWWpZMCIsInQiOiJLSHFId0JYOWNcL3kwcmMrbnhzekN3Yk1cL25QYlNXK2d3KzNhaURyczdzVjJnRDBpNUFpM2Frb05PSFp4YVwvRXNLbnhJckZMekVCRU5DODI1dnhhVlpaTTRLZ3pDblRTZ2tpYkNHY1JJYXFGOEhIT3NSVkFKTTZ4YXU2K1RJTkJDVyJ9    

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนพัฒนานโยบายการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี 1

ส่วนตรวจสอบและคดี 2

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 5039
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th