แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

1. แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน  ประเภทธนาคาร

2. แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

3. แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงินประเภทสหกรณ์

4. แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ (MC)

5. แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทบริหารสินทรัพย์

 

ส่วนงานวิชาการการกำกับ 
กองกำกับและตรวจสอบ
โทร 022193600 ต่อ 5050/5069

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 2,821