แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน
    ประเภทบริษัทหลักทรัพย์  และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
    ประเภทสหกรณ์

 

ส่วนวิชาการการกำกับ 
กองกำกับและตรวจสอบ
โทร 022193600 ต่อ 5050/5069

 


จำนวนผู้เข้าชม 820