รวมประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2563 (ใหม่ 6 ฉบับ และรวม 9 ฉบับ)

 

  รวมประกาศสำนักงาน ปปง. 6 ฉบับ (พ.ศ.2564) และ รวม 9 ฉบับ รายละเอียด  

 

 

สอบถามข้อมูลที่ ส่วนงานวิชาการการกำกับ กองกำกับและตรวจสอบ

โทร. 02-2193600 หรือ HotLine 1710 ต่อ 5050/5069/5072


จำนวนผู้เข้าชม 5,696