เอกสารซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น

เอกสารซักซ้อมความเข้าใจ

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น

 

รายละเอียด

 

เอกสารซักซ้อมความเข้าใจ Click 


จำนวนผู้เข้าชม 1,162