เรื่องเสร็จที่ กส. 5/2566 ตอบข้อหารือการพิสูจน์และยืนยันตัวตนบนแพลตฟอร์มกลาง National Digital ID (NDID)

จำนวนดาวน์โหลด 286 จำนวนผู้เข้าชม 286