รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ FATF มิถุนายน 2023

  รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2566)

 รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2566)

  รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2565)

Jurisdictions under Increased Monitoring - October 2022

                 

        รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2565) คลิกที่นี่

        รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ มีนาคม 2565)  คลิกที่นี่

        รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2564) คลิกที่นี่

 

 


จำนวนผู้เข้าชม 2,276