ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   


            ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกัน
                  และปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
                  และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16
                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                 คลิกที่นี่ 

    

             ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม ระบบ ATS

                   (ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 -กรกฎาคม 2565)  คลิกที่นี่

                  *** "ค้นหาด้วยชื่อ เท่านั้น" ไม่ใส่คำนำหน้า ไม่ใส่นามสกุล***
                  กรณีผลการค้นหา ปรากฎข้อมูลบุคคลอื่น
                  ติดต่อแอดมินเพื่อตรวจสอบ ให้แจ้งชื่อ นามสกุล รุ่น 

ติดต่อสอบถาม/พบปัญหาการใช้งานติดต่อแอดมิน ATS Official คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม 4,236