รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ FATF มิถุนายน 2022

รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2565)
Jurisdictions under Increased Monitoring - June 2022

 

รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ มีนาคม 2565)  คลิกที่นี่

รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2564) คลิกที่นี่

ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
      เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
      ในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ คลิกที่นี่

 

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม 2,246