ประกาศแผนการฝึกอบรม : ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 (พฤษภาคม2565)

รายละเอียด คลิกที่นี่

 


จำนวนผู้เข้าชม 2,192